Ống gió mềm - ống gió quạt hút

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • Ống Gió Mềm 200

  Liên hệ

  Ống Gió Mềm Quạt Hút Mã hàng: ống gió mềm 200 Chất lượng nhựa cao cấp Sử dụng dễ dàng Vận chuyển lắp đặt linh động Chịu được nhiệt độ 60 độ Mỗi ống dài 5m Công nghệ Nhật Bản Sản xuất: Đài Loan Bảo hành: không có  
  Đọc tiếp

  Ống Gió Mềm Quạt Hút
  Mã hàng: ống gió mềm 200

  Chất lượng nhựa cao cấp
  Sử dụng dễ dàng
  Vận chuyển lắp đặt linh động
  Chịu được nhiệt độ 60 độ
  Mỗi ống dài 5m
  Công nghệ Nhật Bản
  Sản xuất: Đài Loan
  Bảo hành: không có

   

  Mua ngay
 • Ống Gió Mềm 300

  Liên hệ

  Ống Gió Mềm Quạt Hút Mã hàng: ống gió mềm 300 Chất lượng nhựa cao cấp Sử dụng dễ dàng Vận chuyển lắp đặt linh động Chịu được nhiệt độ 60 độ Mỗi ống dài 5m Công nghệ Nhật Bản Sản xuất: Đài Loan Bảo hành: không có
  Đọc tiếp

  Ống Gió Mềm Quạt Hút
  Mã hàng: ống gió mềm 300

  Chất lượng nhựa cao cấp
  Sử dụng dễ dàng
  Vận chuyển lắp đặt linh động
  Chịu được nhiệt độ 60 độ
  Mỗi ống dài 5m
  Công nghệ Nhật Bản
  Sản xuất: Đài Loan
  Bảo hành: không có

  Mua ngay
 • Ống Gió Mềm 500

  Liên hệ

  Ống Gió Mềm Quạt Hút Mã hàng: ống gió mềm 500 Chất lượng nhựa cao cấp Sử dụng dễ dàng Vận chuyển lắp đặt linh động Chịu được nhiệt độ 60 độ Mỗi ống dài 5m Công nghệ Nhật Bản Sản xuất: Đài Loan Bảo hành: Không có
  Đọc tiếp

  Ống Gió Mềm Quạt Hút
  Mã hàng: ống gió mềm 500

  Chất lượng nhựa cao cấp
  Sử dụng dễ dàng
  Vận chuyển lắp đặt linh động
  Chịu được nhiệt độ 60 độ
  Mỗi ống dài 5m
  Công nghệ Nhật Bản
  Sản xuất: Đài Loan
  Bảo hành: Không có

  Mua ngay